TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038

D_tábla__esély

Esély a tanulásra

 „Építő közösségek”  – közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2 kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában pályázaton elnyert 31 millió forintos EU támogatásból valósult meg a két éves projekt, amely a községben helyben elérhető szolgáltatások számát és színvonalát is jelentősen javította.

 A községben az országos átlagot meghaladó a munkanélküliség, amely elsősorban az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen lakosságot sújtja.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy az iskolarendszerből kikerülő, de a munkaerőpiac által be nem fogadott fiatalok mindennapjait le kell kötni. Itt válik fontossá a közművelődés tevékenysége, amely nem feltétlenül a szakképzés területén jelentkezik, hanem inkább erősíti az érintett körbe tartozó állampolgárokban a „rám is szükség van” ösztönző érzést, a valahová tartozás szükségességének felismerését.

 Fő feladatunk volt a projektben, hogy az „alvó” közösségeket felébresszük, önbizalommal ruházzuk fel és felkészítsük őket a XXI. század elvárásaira, a megélhetéshez szükséges kompetenciák alkalmazására. Ennek érdekében szerveztünk az általános iskolás korosztálynak szakköröket, tehetséggondozó foglalkozásokat, illetve nyaranta táborokat. A formális oktatás hatékonyságának növelése hosszabb távon jobb iskolai eredményeket és kisebb lemorzsolódást eredményez a programokba bevont gyermekek körében.

 A hátrányos helyzetű embereknek személyiségfejlesztő tréningeket, vállalkozói készségfejlesztést szerveztünk. Hangsúlyt fektettünk a demokratikus jogok, a hagyományos foglalkozások megismerésére. Több csoportnak is lehetősége volt számítástechnikai ismereteket szerezni, néhányan az ECDL vizsgáig is eljutottak.

 A programok sikeres lebonyolításához nagyban hozzájárult a projekt kereten belül felújított és berendezett számítógépes terem, ahol megfelelő körülmények között zajlottak a foglalkozások.

 A közművelődési intézmény szolgáltatásainak fejlesztése a látogatottság növekedését eredményezte. A területi és társadalmi hátrányokkal sújtott népesség számára olyan kompetencia- és képességfejlesztő programok nyújtására lett képes, amelyeket ezek a csoportok máshol nem érhetnek el, s amelyek hatása hosszú távon is fenntartható és biztosítható.

Hozzászólások lezárva.