“Együtt,közösen”

ifj_projekttablaAz “Együtt, közösen” projekt lebonyolítója a Radics István Művelődési Ház és Könyvtár volt, a megvalósításban két helyi civilszervezet, valamint a Mikszáth Kálmán Általános Iskola volt az együttműködő partnerünk. Megjelent a projektben az önkéntesség is a projektmenedzseri és pénzügyi feladatok ellátása során.

2015. augusztus 25.–2016. április 9. között zajlott szabadidős projektelem célja olyan tevékenységeket megvalósítása volt, ami több fiatal érdeklődésére számíthat és négy különböző programot fogott össze. Összesen 23 programot valósítottunk meg, jelenléti ív szerint 807 fő részvételével.

A Kirándulások, túrák négy alkalommal valósultak meg. 2015. augusztus 28. és 2016. március 24. között, összesen 160 fő részvételével. Cél a környék megismerése mellett a mozgás fontosságának népszerűsítése volt. Augusztusban kerékpáros kirándulást szerveztünk Benczúrfalvára, a Benczúr kastély és a Benczúr Mauzóleum megismerésére. Az eredetileg tervezett szabadtéri bográcsozásról a nagy meleg miatt lemondtunk, így a Művelődési Házban egy bogrács ebéd várta a visszatérő csapatot. Az ebéd készítésében a kerékpározni kevésbe szeretők vették ki a részüket. Az októberi túra során helyi középkori földvár maradványaihoz, a Dobó várhoz kirándultak az érdeklődő fiatalok. Rátaláltunk a szovjet katona sírjára, a legkitartóbbaknak a földvár maradványait is sikerült meglelni. Januári programunk napján reggel havazásra ébredtünk. Bizakodtunk abban, hogy egy igazi téli kiránduláson vehetünk részt Domonkos erdejébe, amihez egy helyi ballada is kapcsolódik. Sajnos a hó igen csak megfogyatkozott, de a túra során megismerhették a résztvevők az erdőhöz kapcsolódó szerelmi balladát és egy kis csúszkálásra, hógolyózásra is sor kerülhetett. Márciusban Ipolytarnóc és Nógrádszakál természeti csodáit nézhettük meg. Az Ipolytarnóci Ősmaradványok, a 4D-s mozi, a lombkorona játszótér és a nógrádszakáli Páris patak völgye nagy élményt jelentett a résztvevőknek.  A programok során több résztvevőben megfogalmazódott az „itt ilyen is van” kérdés. Az élmények mellett sok új ismerettel gazdagodtak a fiatalok, hiszen célunk a település helyi értékeinek, hagyományainak és a környék nevezetességeinek, látnivalóinak megismerésére. Arra törekedtünk, hogy jobban megismerjék környezetüket, és felismerjék, hogy nem kell messzire menni lakóhelyünktől egy – egy jó programért.

Kézműves foglalkozásokra 2015. augusztus és 2016. április között havi rendszerességgel, kilenc alkalommal került sor. Készültek őszi ajtódíszek, gyékény tárgyak, adventi koszorú. Megismerkedtünk a gyertyamártás és a horgolás alapjaival, húsvéti készülődés során ajtókopogtató és hímes tojás készült. Három alkalommal a paverpol technika segítségével nem csak kreativitásunkat, de környezettudatos szemléletünket is formáltuk (augusztus, december, április) különböző már kidobásra ítél anyagokból készítettünk ceruzatertót, karácsonyi díszeket és szobrot is. A készített tárgyakból a projektzárón egy kis kiállítást is rendeztünk.  Gyékényező, népi játszóház vezető és a hagyományőrző egyesület tagjai vettek részt a foglalkozások megvalósításában. A foglalkozásokon összesen 116 fő vett részt (a tervezett létszám 99 fő).

2015. szeptember 18. és 2016. március 31. között nyolc alkalommal került sor versenyek, vetélkedők megvalósításra. Volt játékos sportverseny, Szüret Kupa és Tavasz Kupa – kispályás foci, „Tök jó nap” halloweeni vetélkedő, Helyi érték vetélkedő, az „UtolShow Nap” játékos vetélkedővel pedig az év utolsó tanítási napját búcsúztattuk el. A Ki Mit Tud? a verset, prózát és a népdalokat szeretőket ösztönözte részvételre, márciusban pedig természetvédelmi vetélkedőt szerveztünk 321 fő részvételével.

Két alkalommal szervezünk discót. 2015 októberében, a Suli buliban, majd a farsangi programon szórakozhattak az érdeklődők. A két programon kb. 300-350 fő vett részt. A vállalt indikátor 300 fő volt, jelenlétív szerint ez nem teljesült, de a valós résztvevők száma több volt, mint az aláírók szám. Többen nem akarták aláírni a jelenléti ívet, de emiatt nem zártuk ki a programból senkit. A zenét a fiatalok állították össze, a hangosítást szakember biztosította mindkét alkalommal.

Tapasztaltuk, hogy azok a fiatalok, akik nem helyben tanulnak már a szórakozási alkalmat sem a településen keresik, nagyon nehezen vonhatók be a programokba, sikerként éltük meg, hogy több középiskolás, főiskolás is eljött a programokra, sőt egy-két esetben ismerősét is hozta magával. Több sikeres programot beépítettünk a művelődési ház 2016 évi munkatervébe is. Pl.: „Tök jó nap” halloweeni vetélkedő, foci kupák, paverpolos kézműves foglalkozás, karácsonyi készülődés.

Mivel a projekt hosszú távú célja egy ifjúsági egyesület létrehozása fontosnak tartottuk, hogy kialakuljon egy olyan közösség, amely képes lesz az ifjúsági korosztály tagjait aktivizálni, az igényekhez igazodó közösségi programokat szervezni, megvalósítani. A 2015. július 22-én megvalósult „Közös cél – közös munka- közös siker” elem célja volt egy önismereti és csoportépítő, szervezetfejlesztő program megvalósítása egy 15 fős csapat számára, akik szívesen vennének részt programok szervezésében, lebonyolításában. Az egynapos program elsődleges célja az önismeret elmélyítése, önbizalom erősítése s azoknak az értékeknek a tudatosítása, amellyel rendelkeznek. Mivel az elsődleges cél egy csoport kialakítása volt főleg csoport munkában dolgoztak. A program végére a csoportban történő együtt munkálkodás hatására javult az együttműködési készség, nőtt egymás elfogadása, és a másság tudomásulvétele (roma és nem roma fiatalok közösen vettek részt a programban). A projekttől függetlenül a szüreti rendezvény keretében többen közülük aktívan részt vettek a gyerekeknek szervezett játszóház lebonyolításában, és a csillámtetoválást is ők valósították meg.

2015. július 27-28.-án megvalósított „Jó példák a környezetünkben – avagy hogyan lesz az ötletből valóság?” elem célja tapasztalatszerzés környékbeli ifjúsági és közösségépítő civil szervezeteknél. Benczúrfalvára és Rimócra látogattunk el a két napos program során 10 fiatallal ahol betekintést kaptunk az egyesületek munkájába. Megtudtuk hogyan tudják, vagy nem tudják aktivizálni az ifjúsági korosztályt, milyen támogatást kapnak a helyi önkormányzattól, hogyan zajlik a kulturális, szabadidős, sport programok, környezetvédő akciók szervezése. Hasznos információkat kaptunk az egyesület létrehozása és működésével kapcsolatban is. Fontosnak tartottuk a hosszabbtávú együttműködési lehetőségek kialakításának feltérképezését is, ami a Rimóci Ifjúsági Egyesülettel meg is valósult.

2015. július 30. – 2016. április 16. között négy alkalommal – július, október, január, április – tartottunk workshopot. Ezek célja az együttgondolkodás, a programok megvalósításának előkészítése, szervezése. Összegeztük pl. a civilszervezeteknél tett látogatást, megbeszéltük a programok előkészítését, elosztottuk a feladatokat. Értékeltük a megvalósult tevékenységeket, előkészítettük a projektzáró rendezvényt. Mérlegeltük az ifjúsági egyesület alakításának aktualitását, megállapodtunk abban, hogy szükséges lenne egy egyesület létrehozása, amire júniusi hónapban kerülhet sor. A művelődési ház munkatársa nonprofit menedzseri végzettséggel is rendelkezik, több egyesület működését segíti, az ifjúsági egyesület megalakításánál is számíthatunk a segítségére. Januári programunk rendhagyóan valósult meg, az itthoni találkozó után Rimócon tartottuk kibővített workshopot tartottunk. A Rimóci Ifjúsági Egyesülettel a náluk tett látogatás óta jó kapcsolatot alakítottunk ki, így a közös beszélgetések során felvetődött, hogy fel kellene mérni a megyében működő ifjúsági közösségeket, egy közös gondolkodást elindítani a csoportok között, akár egy formális csoport megalakítása is lehet a cél. Az első találkozóra januárban Rimócon került sor 18 szervezet részvételével. Bemutattuk a projektünket, az addigi megvalósult programokat, céljainkat. Megismertük a többi egyesület munkáját, és márciusban már Kazáron a Tizen5lett Ifjúsági Egyesületnél folytatódott a közös tervezés, és megfogalmazódott egy négyhelyszínes roadshow ötlete. Összegzésül elmondható, hogy a pályázatnak köszönhetően bekerültünk egy olyan ifjúsági közösségbe, ahol számít a véleményünk és sokat tanultunk, tapasztaltunk a közös workshop során.

2015. április 25.-én projektzáró rendezvényünkön fotókból és a kézműves foglalkozásokon készült tárgyakból kiállításon is bemutattuk a projektet. A helyi fiatalok mellett jelen voltak a Rimóci Ifjúsági egyesület, II. András Közösségi Ház Endrefalva, Roma Ifjúsági Segítő Egyesület, Tizen5let Ifjúsági Közhasznú Egyesület Kazár, Egyesek Ifjúsági Egyesület, Szurdokpüspöki Ifjúsági Egyesület, NMI Nógrád Megyei Irodája, Rimóci Kobak Egyesület, Kazár Község Önkormányzata, Dr. Manga János Közösségi Ház – IKSZT Rimóc képviselői is. Számunkra ez azt is jelzi, hogy érdeklődnek a megvalósított projekt iránt. A projekt eredményeinek, tapasztalatainak bemutatása után konkrét programok kerültek kidolgozásra a jövőre nézve. Június elején egy csapatépítő napon veszünk részt a NMI Nógrád Megyei Irodájának szervezésében Szurdokpüspöki Ifjúsági Egyesületnél – már a mi közösségünk vállalta a főzést –, június végén pedig elindul a megyei ifjúsági roadshow, ahol mi leszünk az első házigazdák.

 Önbizalmunkat is növelte, hogy szinte kezdő közösségként kezdeményezői, részesei lettünk ennek az összefogásnak. A projekt alatt szerzett kapcsolatokból sokat profitálhatnak a projekt több folyamatában résztvevő fiatalok. A megszerzett tapasztalatok, kapcsolatok révén képesek lesznek egy helyi ifjúsági közösség összefogására, kezdeményezéseik megvalósítására.  Fontos az egymástól való tanulás, a közös pályázatok és rendezvények lehetősége, a fiatalok eredményesebb megszólítása, és az érdekérvényesítés.

A pályázatban megjelölt, az igényfelmérés eredményére alapozott módosított programtervben 916 fő összlétszámmal tervezünk. Ha a célcsoportba tartozó 501 főt vesszük figyelembe minden érintettnek 2 programon kellett volna részt vennie, de természetesen ez nem így valósult meg, kb. 300 fő aktív résztvevőre számítottunk, ami az érintett célcsoport 59,8%-a. A megvalósítás során közvetlenül 276 fő tudtunk bevonni a programokba, ami a célcsoport 55%-a. Tehát elmondható, hogy a településen élő fiataloknak több mint fele vett részt a programokon. Becsléseink szerint közvetve min. 1700 főt, a település lakosságát értük el, a helyi hírmondó útján, de a Nógrád Megyei Hírlapban megjelent cikknek köszönhetően megyeszerte értesültek a napilap olvasói. A projektben roma-nem roma fiatalok közösen vettek részt, de hátrányos helyzetre vonatkozó információt nem gyűjtöttünk. Emiatt becslésünkre hagyatkozva kb. a résztvevők kb. 90%-a (248 fő) tartozhat valamilyen hátrányos helyzetű csoportba.

Hozzászólások lezárva.